Biomix

Download product brochure: Download folder

Voordelen van Biomix in uw mest:

 

  1. Geringere ammoniak emissie
  2. betere stallucht door vermindering van schadelijke gassen
  3. betere vloeibaarheid van de mest zonder dikke deklaag
  4. minder broedsels van vliegen
  5. vermindering in het overbrengen van ziektes door het indammen van pathogenen kiemen zoals Clostridia.
  6. Gezondere dieren met als gevolg minder inzet van medicamenten.
Verpakking: Xl blok (600 gr. deelbaar): (Doos 15 stuks)  
1 steen per 150 m³ mest (rund)
1 steen per 100 m³ mest (varken)
XXL blok (3 kg. blok) (doos 6x3kg.)
1 steen per 250 m³ mest (rund en varken)
Granulaat ( zak 20 Kg)
10 kg. per 100 m³ mest
Vloeibaar (can 5-20 ltr)
1 ltr. voor 50 m³ mest
Droog Concentraat: (Doos 8x1kg.)
1 Kg. per 100 m³ mest (rund en varken)
Anti schuim: (can 5-20 ltr.) 
1 ltr. op 50-100m³ mest

Biomix maakt de mest homogener, zorgt voor een beter benutting voor de planten d.m.v. micro organismen.
Een gedeelte van de ammoniak stikstof in de mest wordt omgezet naar organische stikstof waardoor deze een betere benutting en mestwaarde heeft.
Biomix is verkrijgbaar in granulaat, kleine blokken die tussen de rooster passen en een vloeibare variant.

Biomix mest verbetering in werking.
Jaar 2008/2009.
Anti schuim werking
Start van biomix
Start van biomix
Start van biomix met basis werking
Start van biomix
Na 5 koude maanden
Na 5 koude maanden
Na 5 koude maanden
Schuimlaag
Toedienen anti schuim
Na anderhalf uur!