De door Innoresult verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar  voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.  De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid;
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Innoresult kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Innoresult en de (eventuele) overige leveranciers en partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
Innoresult aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Innoresult worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Innoresult.

Verantwoordelijkheid;
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Innoresult omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
Nederlands recht is van toepassing.
Copyright ©2015 Innoresult, Alle rechten voorbehouden.