HUP Dairy Concept.

HUP staat voor; High Utilization Performance, oftewel, haal het meeste uit uw mest, bodem en gewassen en dus uw koeien.

Waarom dit concept?

Op dit moment is het fosfaat vraagstuk actueel, iedereen is bezig om minder fosfaten in voer te krijgen om zo te voldoen aan de (toekomstige) voorwaarden.
Fosfaat is hard nodig voor de koeien dus te weinig fosfaten kan leiden tot ziekte en uitval.

HUP zorgt ervoor dit te kort op te vangen en met een gerust hart de toekomst in te gaan zonder verliezen.

Waaruit bestaat HUP?

Het bestaat uit;

  • Biomix (bewerken van de mest en het binden van fosfaten en amoniakale stikstof).
  • Mineralen / Refitalon ( Deze speciaal bewerkte mineralen zorgen voor een betere voer en mineralen benutting)
  • Phylazonit (verbetert het bodemleven, zorgt voor een constant aanbod van stikstof, kali en fosfaten voor de plant)

Biomix levert al snel een extra mestmeerwaarde op en maakt de mest homogeen.
hierdoor hebben vliegen en ziektekiemen minder kans en zal het de gezondheid van de dieren ten goede komen.

De mineralen zijn bi-polair (elektromagnetisch geladen) opgewaardeerd.

Phylazonit verbetert het bodemleven, maakt Fosfor en Kali beschikbaar voor planten en haalt stikstof uit de lucht.
Hiermee draagt het bij aan een constante levering van beschikbare meststoffen op het moment dat planten erom vragen.
Tevens zorgt het voor een betere wortelvorming, humusopbouw en dus een beter bodemleven welke in balans is.

Wat levert het U minimaal op?

  • Een mestmeerwaarde van enkele euro's per M³
  • Een homogene mest
  • Beter stalklimaat
  • Lagere ziektedruk
  • Hogere opbrengst per Ha.
  • Lagere kunstmest kosten

Voor meer info kan u de complete presentatie opvragen. (vraag uw versie van HUP  aan)